جواهرات پنهان کوهبند، کاپیسا، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان‌های urbex جمعیتی شما را از مسیری دور می‌برد، جایی که مناظر شهری با زیبایی‌های ناهموار حومه افغانستان روبرو می‌شود. از خرابه‌های فرو ریخته تا هنر خیابانی پر جنب و جوش، هر مکان چشم اندازی منحصر به فرد از تاریخ و فرهنگ پیچیده این منطقه جذاب ارائه می دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️