آلاسای، کاپیسا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، دارای انبوهی از نقاط شهری پرجمعیت است که زیبایی و پیچیدگی چشم انداز شهری آن را به نمایش می گذارد. از ویرانه های در حال فرو ریختن گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، این جواهرات پنهان نگاهی اجمالی به ترکیب منحصر به فرد این منطقه از سنت و مدرنیته دارند. فهرست نامعلوم نقاط urbex در Alasay، Kapisa را کاوش کنید و داستان های ناگفته و گوشه های دیده نشده این منطقه جذاب را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️