شوربک، قندهار، افغانستان، منطقه ای غرق در تاریخ و فرهنگ، نمایی منحصر به فرد را به بهشت کاشف شهری ارائه می دهد. از خرابه های باستانی در حال فرو ریختن تا هنر خیابانی مدرن، منظره شهر گواهی بر قدرت خلاقیت و انعطاف پذیری انسان است. در میان زمین‌های ناهموار و خیابان‌های شلوغ، دنیایی پنهان از نقاط اربکس در انتظار کشف هستند که هر کدام داستان شهری را روایت می‌کنند که ظهور و سقوط امپراطوری‌ها را به خود دیده است و در مواجهه با ناملایمات به رشد خود ادامه می‌دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️