میوند، قندهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و میراث فرهنگی، ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامناسب مکان های شهری پرجمعیت را کاوش کنید، زیبایی خام ساختمان های متروک، خرابه های باستانی، و خیابان های فراموش شده را به نمایش بگذارید. از مساجد در حال تخریب گرفته تا بازارهای نادیده گرفته شده، هر مکان داستانی از دوران گذشته را روایت می‌کند و کاشفان شهری را دعوت می‌کند تا گوهرهای پنهان منظر شهری میوند را کشف کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️