معروف، قندهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. مناظر شهر با ویرانه‌های باستانی، بازارهای شلوغ، و ساختمان‌های در حال فرو ریختن دوران استعمار، که همگی در انتظار کاوش توسط علاقه‌مندان urbex هستند، مشخص شده است. از شهر باستانی قندهار تا ساختمان‌های متروک دوران شوروی، مناظر شهری معروف گنجینه‌ای از جواهرات پنهان است که منتظر کشف و ثبت آن توسط کسانی است که جرأت می‌کنند از مسیر شکسته‌شده خارج شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️