جواهرات پنهان خاکرز، قندهار، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده، بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. زیبایی غیرمنتظره ای را که نهفته است، کشف کنید. در مناظر شهری، و خود را در فرهنگ و تاریخ منحصر به فرد خاکرز غرق کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️