جواهرات پنهان شهر قندهار، افغانستان را از دریچه نقاط پرجمعیت urbex کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا کوچه های هنر خیابانی، فهرست دقیق ما شما را به سفری از کشف و شگفتی می برد. حوزه واژگانی: #Urbex #KandaharCity #Afghanistan #هنر خیابانی #مکان های متروک

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️