جواهرات پنهان ارغستان، قندهار، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا هنر خیابانی، جنبه منحصر به فرد و غیر متعارف این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در این شهر خواهد برد. گوشه های کمتر شناخته شده ارغستان، اسرار و داستان های پشت نماهای در حال فرو ریختن و هنر خیابانی پر جنب و جوش آن را فاش می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️