جواهرات پنهان قره باغ، کابل، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا هنر خیابانی، جنبه های منحصر به فرد و غیر متعارف این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناطق کوچکتر می برد. گوشه های شناخته شده قره باغ، اسرار و داستان های پشت نماهای در حال فرو ریختن و هنر خیابانی پر جنب و جوش آن را آشکار می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️