به خاکی جبار، کابل، افغانستان، جایی که صحنه اکتشاف شهری در حال رونق است، خوش آمدید. فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex ترکیب منحصربه‌فرد شهر از تاریخ، فرهنگ و مدرنیته را برجسته می‌کند. از ساختمان‌های متروک گرفته تا کوچه‌های هنر خیابانی، این جواهرات پنهان در انتظار کشف شدن توسط کاشفان و عکاسان بی‌باک هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️