جواهرات پنهان کالاکان، کابل، افغانستان را از دریچه کاوشگر شهری کاوش کنید. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex، شما را از مسیر پرتحرک خارج می کند تا ساختمان های متروکه، هنر خیابانی، و مناظر غیرمنتظره شهری را کشف کنید. از خرابه های خراب تا نقاشی های دیواری پر جنب و جوش مناظر شهری کالاکان گنجینه ای از داستان های ناگفته و تجربه های فراموش نشدنی است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️