کابل سیتی، پایتخت افغانستان، دارای تاریخ غنی و فرصت های اکتشاف شهری فراوانی است. فهرست پرجمعیت ما از نقاط شهری در کابل سیتی شامل ساختمان های متروکه، هنر خیابانی و دیگر جواهرات پنهانی است که در انتظار کشف هستند. از خرابه های در حال فروپاشی شهر کابل قصر دارالامان تا نقاشی های دیواری پر جنب و جوش در خیابان های شهر، چشم انداز شهری کابل سیتی گنجینه ای برای روح های ماجراجو و عکاسان است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️