جواهرات پنهان DihSabz، کابل، افغانستان را با لیست انتخاب شده ما از نقاط urbex جمع آوری شده کشف کنید. مناظر شهری شهر را از دریچه کاوشگران محلی کاوش کنید و نقاط مخفی را که فقط آنها می شناسند کشف کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا نقاط داغ هنر خیابانی، فهرست ما چشم‌انداز منحصربه‌فردی را در مورد این شهر جذاب ارائه می‌دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️