جواهرات پنهان مناظر شهری کابل را با فهرست پرجمعیت ما از مکان های urbex در بگرامی کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا کوچه های هنر خیابانی، انتخاب دقیق ما شما را از مسیر شکسته خارج کرده و به قلب فرهنگ زیرزمینی پر جنب و جوش شهر می برد. ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی افغانستان و استعداد شهری مدرن که بگرامی را به مقصدی ضروری برای هر مسافر ماجراجویی تبدیل می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️