جواهرات پنهان شبیرغان، جوزجان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامناسب ما از مکان های urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. به ما در سفری در این شهر بپیوندید. حوزه واژگانی، جایی که گذشته و حال با هم برخورد می‌کنند و روح ماجراجویی در انتظارش است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️