جواهرات پنهان مینگاجیک، جوزجان، افغانستان، با فهرست پرجمعیت ما از نقاط urbex را کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های فراموش شده، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناظر شهری می برد. افشای اسرار شهری که زمان آن را فراموش کرده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️