جواهرات مخفی خواجه دوکوه، جوزجان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. شگفتی های شهری را کشف کنید که دروغ است. خارج از مسیر شکست خورده، و خود را در حوزه واژگانی منحصر به فردی که این مقصد جذاب را تعریف می کند، غوطه ور کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️