جواهرات پنهان خامیاب، جوزجان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامناسب ما از مکان های urbex جمع آوری شده، بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. شگفتی های شهری را کشف کنید. از مسیر شکست خورده خارج شوید و شخصیت منحصر به فرد خامیاب را از دید مردم محلی که بهتر از همه آن را می شناسند، تجربه کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️