آقچه، جوزجان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب در قلمرو اکتشافات شهری نادیده گرفته می شود. اما نترسید، مشتاقان بی باک urbex، زیرا ما گنجینه ای از جواهرات پنهان را کشف کرده ایم که منتظر کشف هستند. خرابه‌های باستانی در حال فروپاشی به شگفتی‌های معماری مدرنیستی، فهرست نامناسب ما از مکان‌های urbex جمع‌سپاری شده در آقچه، جوزجان، افغانستان، مطمئناً تشنگی شما را برای ماجراجویی و کنجکاوی برطرف می‌کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️