هیرات، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و دسیسه، گنجینه ای از جواهرات پنهان را در خود جای داده است. از خرابه های در حال فرو ریختن بناهای تاریخی باستانی گرفته تا هنر خیابانی پر جنب و جوشی که دیوارهای آن را زینت می دهد، چشم انداز شهری هیرات گواهی بر آن است. تاریخ غنی و روحیه انعطاف‌پذیر. فهرست نامرتب شهر از مکان‌های شهری پرجمعیت را کاوش کنید، جایی که مرزهای بین زوال و زیبایی محو می‌شود و داستان‌های گذشته در زمان حال زنده می‌شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️