ZindaJan، Hirat، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و فتنه، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex، که با عشق و علاقه تنظیم شده است، داستان‌های ناگفته، گوشه‌های فراموش‌شده و نقاط مخفی شهر را نشان می‌دهد که منتظر کشف هستند. مناظر شهری ZindaJan از خرابه‌های در حال فروپاشی گرفته تا کاخ‌های متروکه گنجینه‌ای از ماجراجویی، تاریخ و فرهنگ است که در انتظار کشف شدن است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️