کوشک، هیرات، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در کوشک، هیرات، افغانستان، شما را به سفری در طول زمان می برد و ویژگی های منطقه را به نمایش می گذارد. چشمگیرترین و پنهان ترین جواهرات. از قلعه های در حال فرو ریختن گرفته تا مساجد متروک، این مکان های نامرغوب مطمئناً تشنگی شما را برای ماجراجویی و اکتشاف برآورده می کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️