کاروخ، هیرات، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و فتنه، تجربه ای بی نظیر را برای کاشفان شهری ارائه می دهد. نماهای در حال فروپاشی، کوچه‌های غفلت‌شده و مکان‌های دیدنی فراموش‌شده، داستان‌هایی از گذشته‌ای پرفراز و نشیب را زمزمه می‌کنند که در انتظار کشف شدن هستند. از بقایای بازارهای باستانی گرفته تا عظمت رو به زوال مساجد که زمانی با شکوه بودند، نقاط اربکس کاروخ، ملیله‌ای بی‌نظیر از تاریخ، فرهنگ و انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️