جواهرات پنهان HiratCity، Hirat، افغانستان، را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده، ترکیب منحصر به فرد شهر از تاریخ، فرهنگ، و زوال شهری را برجسته می کند. از ساختمان های در حال فروپاشی دوران استعمار تا هنر خیابانی پر جنب و جوش ، هر مکان نمایی اجمالی از ملیله پیچیده زندگی در این شهر جذاب را ارائه می دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️