گذره، هیرات، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. خیابان های شهر مملو از ساختمان های باستانی، بازارهای شلوغ، و کوچه های مخفی در انتظار کاوش هستند. فهرست جمعی از ما نقاط urbex در گذره، هیرات، افغانستان، مکان‌های قابل نمایش در اینستاگرام را برجسته می‌کند، از خرابه‌های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، که شما را به دنیایی پر از شگفتی و کشف می‌برد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️