با کاوش در جواهرات پنهان فارسی، هیرات، افغانستان، فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex شما را به سفری در تاریخ و فرهنگ غنی منطقه می‌برد. از خرابه‌های باستانی تا هنر خیابانی مدرن، هر مکان چشم‌اندازی منحصر به فرد از منظر شهری و مردمی که در آن زندگی می کنند. به ما بپیوندید تا به گوشه های کمتر شناخته شده این شهر جذاب بپردازیم و اسرار درون دیوارهای آن را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️