جواهرات پنهان هیلمند، افغانستان، را با فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خرابه های فراموش شده، داستان های ناگفته این منطقه تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در گوشه های کمتر شناخته شده می برد. هیلمند، اسرار منظر شهری خود را فاش می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️