سنگین، هیلمند، افغانستان، منطقه ای که به دلیل میراث فرهنگی غنی و تاریخ پرفراز و نشیب خود شناخته شده است، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و پوسیدگی مدرن را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در سنگین، که با کمک کاشفان و علاقه مندان محلی تهیه شده است، به شما کمک می کند. شما در سفری از میان ویرانه‌های در حال فرو ریختن، ساختمان‌های متروکه، و جواهرات پنهانی که منتظر کشف هستند. از بقایای شهرهای باستانی تا بقایای درگیری‌های اخیر، هر مکان نگاهی اجمالی به گذشته و حال پیچیده منطقه دارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️