نوای بارکزی، هیلمند، افغانستان، منطقه ای که به دلیل میراث فرهنگی غنی و اهمیت تاریخی خود شناخته شده است، دارای انبوهی از نقاط اربکس کشف نشده است که منتظر کاوش هستند. از قلعه‌های متروکه گرفته تا کاخ‌های در حال فروپاشی، این جواهرات پنهان نگاهی اجمالی به گذشته داستانی منطقه و تأثیر زمان و غفلت بر محیط ساخته‌شده آن را ارائه می‌دهند. به ما بپیوندید تا در زمینه واژگانی صحنه urbex نوای بارکزی کاوش کنیم و اسرار نهفته در ساختارهای باستانی آن را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️