نوزاد، هیلمند، افغانستان، منطقه ای که زمانی مملو از درگیری بود، اکنون نگاهی اجمالی منحصر به فرد به تاریخ خود از طریق نقاط پرجمعیت urbex ارائه می دهد. پایگاه‌های نظامی متروک دوران شوروی، ساختمان‌های دولتی ویران‌شده، و دهکده‌های فراموش‌شده را کاوش کنید، که هر یک گواهی بر گذشته پیچیده منطقه است. از خیابان‌های پر از آوار لشکرگاه گرفته تا ویرانه‌های پوشیده از سنگین، این نقاط اربکس بی‌نظیری که توسط مردمی که در آن زندگی می‌کردند، نمای بدون فیلتر از تاریخ اخیر افغانستان را ارائه می‌دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️