جواهرات پنهان کجکی، هیلمند، افغانستان را با فهرستی از نقاط urbex جمع آوری شده ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خرابه های فراموش شده، داستان های ناگفته این منطقه تاریخی را کشف کنید. از نظر لغوی، کجکی و هیمند به دلیل میراث فرهنگی غنی خود شناخته شده اند، و فهرست ما گنجینه‌های پنهانی را که در انتظار کاشف کنجکاو شهری است، آشکار می‌کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️