تولاک، غور، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در تولاک، غور، افغانستان، شما را به سفری در زمان می برد و خرابه های فراموش شده را کاوش می کند. ، ساختمان های متروکه و جواهرات پنهان. از بقایای در حال فرو ریختن قلعه های باستانی گرفته تا هنر خیابانی پر جنب و جوشی که ساختمان های مدرن را زینت می دهد، فهرست ما نگاهی اجمالی به مناظر متنوع و همیشه در حال تغییر این منطقه جذاب را ارائه می دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️