تایورا، غور، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، این منطقه نگاهی اجمالی به دنیایی می دهد که توسط مدرنیزاسیون دست نخورده است. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex، گردآوری شده است. با استفاده از زمینه واژگانی، شما را به سفری در بخش های کمتر شناخته شده تایورا می برد و زیبایی و رمز و راز این سرزمین باستانی را به نمایش می گذارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️