شهرک، غور، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی بی نظیر از مناظر شهری و طبیعی را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط شهرک در شهرک، غور، افغانستان، شما را به سفری در میان ساختمان های متروکه، خرابه های باستانی می برد. و مکان‌های دور از مسیر، که حوزه واژگانی متنوع منطقه را به نمایش می‌گذارد. از مساجد در حال فروپاشی گرفته تا کاخ‌های فراموش‌شده، این جواهرات پنهان در انتظار کشف شما هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️