ساغر، غور، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان‌های متروک گرفته تا خیابان‌های مخفی، حوزه واژگانی شهر نگاهی اجمالی به داستان‌های ناگفته‌اش دارد. فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex جذاب‌ترین و دست‌نخورده‌ترین مکان‌ها را نشان می‌دهد که منتظر کشف شدن توسط کاشفان بی‌باور هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️