غزنی، افغانستان، شهری با تاریخ غنی که قدمت آن به جاده ابریشم باستانی بازمی‌گردد، فرصت‌های اکتشاف شهری فراوانی را برای مسافران ماجراجو فراهم می‌کند. از ویرانه‌های در حال فرو ریختن گرفته تا ساختمان‌های متروکه، چشم‌انداز شهر مملو از جواهرات پنهانی است که منتظر کشف هستند. فهرست منتخب ما از مکان‌های پرجمعیت شهری در غزنی شامل قلعه‌های متروک غزنی، کاخ دروازه‌ای در حال فروپاشی، و قلعه‌شاه جهان که مدت‌هاست فراموش شده است، می‌شود که هر یک نگاهی اجمالی به گذشته داستانی شهر ارائه می‌کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️