مقر، غزنی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. چشم انداز شهر با ویرانه های چند صد ساله، قلعه های در حال فرو ریختن، و مساجد مغفول که همه منتظر کاوش هستند، پر شده است." از ارگ باشکوه غزنی گرفته تا مقبره محمد یاسین با تزئینات پیچیده، نقاط اربکس مقر گواهی بر گذشته پرتلاطم منطقه و مردم مقاوم آن است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️