غزنی، شهری در مرکز افغانستان، دارای تاریخ غنی و فرصت‌های اکتشاف شهری فراوان است. از ویرانه‌های در حال تخریب گرفته تا ساختمان‌های متروک، چشم‌انداز شهر مملو از جواهرات پنهانی است که منتظر کشف هستند. امثال شهر باستانی غزنی، موزه غزنی، و بقایای دیوارهای شهر که زمانی بزرگ بودند، نگاهی اجمالی به گذشته داستانی شهر ارائه می‌کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️