گلان، غزنی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. خیابان های شهر با ویرانه های در حال فرو ریختن، ساختمان های نادیده گرفته شده، و گوشه های پنهان در انتظار کشف و کاوش هستند. با لنز urbex، ما داستان‌های ناگفته‌ای از گذشته گلان را کشف می‌کنیم، و شهری را آشکار می‌کنیم که هم به طرز شگفت‌انگیزی زیبا و هم به شدت آشفته است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️