قیصر، فاریاب، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از کارخانه های متروک دوران شوروی گرفته تا مساجد باستانی در حال فرو ریختن، فهرست نامرتب مناطق شهری انبوه در قیصر نمایی اجمالی به مجموعه این منطقه ارائه می دهد. گذشته و حال. بقایای تأسیسات نظامی، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌ها را که رو به زوال مانده‌اند را کاوش کنید و داستان‌هایی را که در زیر آوار پنهان شده‌اند کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️