پشتونکوت، فاریاب، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان‌های متروکه گرفته تا خیابان‌های مخفی، این منطقه فهرستی از مکان‌های urbex جمع‌آوری‌شده در انتظار کشف را ارائه می‌دهد. بقایای گذشته را کاوش کنید، در فرهنگ محلی غوطه ور شوید و جواهرات پنهانی را که فقط پشتون کوت می تواند ارائه دهد، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️