خواجه سبزپوش، فاریاب، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامناسب مکان های شهری پرجمعیت را کاوش کنید، نقاط دیدنی متنوع و جذاب منطقه، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را به نمایش بگذارید. در حوزه واژگانی خواجه سبزپوش، فاریاب بکاوش و گوهرهای پنهانی را که منتظر کشف هستند، کشف کن.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️