خانچارباغ، فاریاب، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرسازی مدرن را ارائه می دهد. جواهرات پنهان این منطقه جذاب را از طریق فهرستی که به دقت انتخاب شده است از نقاط urbex جمع آوری شده کاوش کنید. از ویرانه‌های در حال فرو ریختن گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، داستان‌های ناگفته مناظر شهری خانچارباغ را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️