المار، فاریاب، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در المار طیف متنوعی از جواهرات پنهانی را که منتظر کشف هستند، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا کشف می کند. هنر خیابانی پر جنب و جوش. فهرستی که برای سئو بهینه شده است را کاوش کنید و داستان های ناگفته این منطقه جذاب را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️