پشت رود، فراه، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب در قلمرو اکتشافات شهری نادیده گرفته می شود. با این حال، در خیابان های باستانی و ساختارهای در حال فرو ریختن آن، گنجینه ای از نقاط شهری پرجمعیت نهفته است که در انتظار کشف هستند. از نماهای حکاکی شده پیچیده ساختمان‌های فراموش شده تا بقایای وهم‌آور صنعتی که زمانی پر رونق بود، این مکان‌های بی‌نظیر نگاهی اجمالی به گذشته داستانی منطقه و انعطاف‌پذیری مردم آن دارند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️