Purchaman، فراه، افغانستان، منطقه ای غنی از نظر تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای انبوهی از مکان های متروکه و غیرمحدود است که منتظر کاوش هستند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در Purchaman، فراه، افغانستان شامل ساختمان های فراموش شده، خرابه های باستانی است. و نقاط دیدنی اسرارآمیز که عطش هر کاوشگر شهری را برای ماجراجویی برآورده می کند. از کاخ های در حال فروپاشی گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، این جواهرات پنهان مطمئناً تجربه ای منحصر به فرد و فراموش نشدنی را برای کسانی که جرات دارند از مسیر شکسته خارج شوند فراهم می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️