LashWaJuwayn، فراه، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex، جذاب ترین مکان های متروکه و غیرمجاز منطقه را نشان می دهد، که منتظر کاوش توسط افراد بی باک هستند. ماجراجویان. از قلعه های در حال فروپاشی گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، این جواهرات پنهان گذشته پیچیده منطقه را آشکار می کنند و نگاهی اجمالی به دنیای فراموش شده ارائه می دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️