شهرستان، دایکندی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از مناظر شهری و روستایی را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در این منطقه، ساختارهای متنوع و اغلب متروکه ای را برجسته می کند که چشم انداز را پر کرده و منتظر کاوش هستند. از مساجد در حال فروپاشی گرفته تا کارخانه های فراموش شده، این جواهرات پنهان نگاهی اجمالی به گذشته پیچیده منطقه و انعطاف پذیری مردم آن را ارائه می دهند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️