جواهرات پنهان بامیان، افغانستان را از دریچه نقاط شهری گردباد کاوش کنید. از ویرانه های متروک گرفته تا معماری فراموش شده، این فهرست نامرغوب رازهای گذشته شهر را آشکار می کند و ترکیبی منحصر به فرد از تاریخ و مدرنیته را آشکار می کند. از نظر لغوی، نقاط شهری بامیان. گنجینه ای از بقایای فرهنگی و معماری هستند که منتظر کشف و مستندسازی هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️