جواهرات پنهان پنجاب، بامیان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از نقاط urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. از نظر لغوی، پنجاب یک گنج است. از سوی دیگر، بامیان به خاطر زیبایی طبیعی خیره کننده اش، با کوه های سر به فلک کشیده و دره های سرسبز سرسبز، شهرت دارد. میراث فرهنگی غنی افغانستان در مجموعه زبان های مختلف منعکس شده است. در منطقه از جمله دری، پشتو و ازبکی صحبت می شود. بیایید و داستان های ناگفته این شهر مرموز را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️